เกี่ยวกับเรา

 

สนับสนุนความร่วมมือระหว่างพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

THAITiP คืออะไร
วัตถุประสงค์
พันธมิตร

THAITiP คืออะไร

THAITiP เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มระดับชาติจาก EURASTiP โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและมีพันธมิตรความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและหุ้นส่วนพาณิชย์จากเอเชียและยุโรป

เป้าหมายมุ่งหวังที่จะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน

โมเดลหนึ่งที่สำคัญคือแพลตฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายที่ขับเคลื่อนโดยประเทศต่างๆ ในยุโรป ซึ่งกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในภาคส่วนอุตสาหกรรม

THAITiP ช่วยเหลือในการระบุปัญหา โอกาสและความต้องการด้านงานวิจัยและในท้ายที่สุดก็สนับสนุนการลงทุนโดยตรงในห่วงโซ่มูลค่าสินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การจัดการโรคภัย โภชนาการ ความปลอดภัยด้านอาหาร วิจัยตลาด และโอกาสการฝึกอบรม เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาเครือข่ายที่สำคัญต่อการส่งเสริมความเป็นพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม
 2. ทบทวนและค้นหาการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากมาตรฐานต่างๆ ที่มีการดำเนินการอยู่สำหรับการวางแผนและดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
 3. ค้นหาและเสริมความเข้มแข็งทักษะความเป็นมืออาชีพในภาคส่วนอุตสาหกรรมและการวิจัย
 4. พัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อการสร้าง MSP ระหว่างประเทศสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความสำเร็จที่มีอยู่
 5. สร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้บริโภค (สุขภาพ คุณภาพ การตรวจสอบย้อนกลับ และอื่นๆ)
 6. รับประกันมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน (สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ)
 7. พิจารณาบทบาทของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสังคม (ความมั่นคงทางอาหาร การจัดการความรู้ การพัฒนาทักษะ การสื่อสาร และเครือข่าย เป็นต้น)

Our Growth Platform

พันธมิตร

พันธมิตรของ EURASTiP ครอบคลุมภาคส่วนที่กว้างขึ้นทั้งอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับสากล มีประสบการณ์ในการสร้างความร่วมมือกับโครงการพัฒนาและงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนโดยสหภาพยุโรป พันธมิตรมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนคู่ขนานกันกับองค์กรในระดับอาเซียน

พันธมิตรของเรา

 • ASEAN-FEN
 • ARC
 • AquaTT
 • EAS

 

 • GHENT UNIVERSITY
 • NLU
 • University of Stirling
 • WorldFish
 • EATIP
 • Wageningen University
 • EURASTiP
 • BaTiP
 • VINATiP
 • INVE Aquaculture
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • โครงการแลกเปลี่ยน
 • โครงการต่างๆ
 • ข่าวสาร
 • อีเว้นต์การเป็นนายหน้า
 • ติดต่อเรา