THAITiP

THAITiP เป็นแพลตฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย ที่ทุ่มเทเพื่อพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2513 สถาบันการศึกษาต่างๆ ในทวีปยุโรป (เช่น มหาวิทยาลัย Stirling และ มหาวิทยาลัย Ghent) ได้มีส่วนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย โดยนักศึกษาชาวไทยได้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลายคนได้ทำงานในตำแหน่งชั้นนำของหน่วยงานภาครัฐ (เช่น กรมประมง) หน่วยงานการศึกษา (หลายมหาวิทยาลัย) และในภาคเอกชนอีกด้วย

 

การส่งออกสินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปยังทวีปยุโรปนั้น โดยเฉพาะกุ้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและบริษัทต่างๆ ในยุโรปเองก็ได้ส่งเสริมการเป็นผู้แทนทางการค้าในประเทศไทยด้วย

 

ในอีกหลายๆ มุม จะเห็นว่าประเทศไทยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ทันสมัย โดยมีชนิดพันธุ์ที่แตกต่างกันทั้งสัตว์น้ำทะเล น้ำกร่อยและน้ำจืด

เกี่ยวกับเรา

THAITiP เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มระดับชาติจาก EURASTiP ทำความรู้จักหน่วยงานเรามากขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่หลากหลายให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแนวทางที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โครงการต่างๆ

จากประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ระบุโดยคณะกรรมการกลางของ THAITiP โดยหนึ่งในปัญหาใหญ่ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในไทยคือโรคกุ้ง ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบกับเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยอย่างมาก

อีเว้นต์การเป็นนายหน้า

โครงการ THAITiP ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานการเป็นนายหน้า/พันธกิจการค้านานาชาติ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างเวทีให้มีการพบปะกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

โครงการ SHRImp คืบหน้าอย่างรวดเร็ว

โครงการ SHRImp คืบหน้าอย่างรวดเร็ว

โครงการ SHRImp ซึ่งเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของเวทีแพลตฟอร์ม THAITiP โดยความร่วมมือกับพันธมิตรการประมงที่ยั่งยืน (Sustainable Fisheries Partnership) กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว...

สมาชิกคณะกรรมการกำกับและดูแล THAITiP ได้ร่วมหารืออีกครั้ง

สมาชิกคณะกรรมการกำกับและดูแล THAITiP ได้ร่วมหารืออีกครั้ง

สมาชิกคณะกรรมการกำกับและดูแล THAITiP ได้ร่วมประชุมหารืออีกครั้งเพื่อระบุประเด็นปัญหาอุปสรรคร่วมกันในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย โดยการสนทนากันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโรคและความเสี่ยงของการเพาะเลี้ยงกุ้ง การเพาะเลี้ยงปลากะพงในอาเซียน...

โครงการ SHRIMP ร่วมงานกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง

โครงการ SHRIMP ร่วมงานกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง

โครงการ SHRImp ได้ร่วมงานแฟร์ประจำปีกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยพันธมิตรรายใหม่ในคณะทำงาน โดยมี FishVet Group สนับสนุนการวินิจฉัยโรคกุ้งด้วยเครื่องมือ cPCR ในฟาร์มเพาะเลี้ยงและผลลัพธ์ที่ได้ใช้เวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง และ xpertSea...

พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม

สนับสนุนความร่วมมือระหว่างพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
โดยการมีส่วนร่วมจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน

ประเทศไทยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ทันสมัยด้วยการมีชนิดพันธุ์หลากหลายทั้งสัตว์น้ำทะเล น้ำกร่อยและน้ำจืด - Henry Jonson

พันธมิตรของเรา

 • ASEAN-FEN
 • ARC
 • AquaTT
 • EAS

 

 • GHENT UNIVERSITY
 • NLU
 • University of Stirling
 • WorldFish
 • EATIP
 • Wageningen University
 • EURASTiP
 • BaTiP
 • VINATiP
 • INVE Aquaculture

ใกล้ชิดกับเรามากขึ้น

8 + 9 =

 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • โครงการแลกเปลี่ยน
 • โครงการต่างๆ
 • ข่าวสาร
 • อีเว้นต์การเป็นนายหน้า
 • ติดต่อเรา